Úspechy našich žiakov na súťažných prehliadkach.

  5. 3. 2023 ~ ~ prečítané 599x

So súťažami sa za poslednú dobu priam roztrhlo vrece a žiaci našej ZUŠ-ky, spolu so svojimi pedagógmi sa zúčastňujú rôznych súťaží a súťažných prehliadok. Pozrite sa aké krásne úspechy dosiahli a tešte sa spolu s nami.


* * A že sme využili každú príležitosť, aby sme našu "ZUŠ-ku" reprezentovali svedčia aj ďalšie úspechy naších šikovných žiakov. Do sveta objavovania hudby a nových možností sa vybrali aj žiaci spolu so svojimi pedagógmi z klavírneho oddelenia, nedali sa zahanbiť ani cimbalisti, či speváci.

18. mája 2023  organizovala naša Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove Regionálnu súťažnú prehliadku v speve ľudových a umelých piesní žiakov základných umeleckých škôl - MOYZESOV SLÁVIK 2023. Chceme sa pochváliť úspechov našich žiakov, ktorí reprezentovali  ZUŠ M. Moyzesa na domácej pôde. V kategórii A Štefánia BALUCHOVÁ získala bronzové pásmo, v kategórii B súťažili dve dievčatá Kristína LECHOVÁ získala bronzové pásmo a Tina KAMENICKÁ strieborné pásmo, v kategórii C krásne strieborné pásmo získala Lenka ŽARNAYOVÁ. Dievčatám BLAHOŽELÁME a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

- v piatok 05. mája 2023 príležitosť využili aj „cimbalisti“ na súťaži Prešovská cimbalová struna 2023, ktorú organizovala ZUŠ Jána Pöschla v Prešove. Žiačka Emka LIPTÁKOVÁ spolu s pánom učiteľom Milanom Timkom naštudovali súťažný repertoár. V súťažnej premiére Emka získala za svoj výkon krásne strieborné pásmo.                                                                        

- vo štvrtok 04. mája 2023 sa konali hneď dve súťaže. Klavírna súťaž organizovaná ZUŠ Fr. Veselého v Stropkove"Stropkovská klavírna jar 2023", na ktorej svoje klavírne majstrovstvo predviedli žiačky Lilian DRBJAKOVÁ z triedy pani učiteľky Evy Fuchsovej a Katarína GARBEROVÁ z triedy pani učiteľky Danice Verčimákovej. Obe dievčatá za svoj bravúrny výkon získali zlaté pásmo. Navyše Katka získala ocenenie - Cena primátora mesta Stropkov. 

Súbežne v ten istý deň prebiehal 8. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Petra Dvorského v Košiciach. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky - Dorothea ŽUPOVÁ a Kristína LECHOVÁ z triedy pani učiteľky Sylvie Bučkovej. Dievčatá si vyspievali bronzové pásma. Za klavírnu spoluprácu ďakujeme pani učiteľke Márii Repkovej.

 

V nadobúdaní nových skúseností a v získavaní sebakritického myslenia pokračujeme ďalej. Posledný aprílový týždeň bol bohatý na zážitky, inšpiráciu, milé stretnutia a veľa radostí, pretože sa veľmi tešíme z krásnych úspechov našich žiakov. 

- v stredu 26. apríla 2023 sa pani učiteľka Miroslava Hrabovská spolu so svojou žiakov Ili IVANČOVOU zúčastnili na 11. ročníku krajskej klavírnej súťaže Prešovského a Košického kraja, ktorú organizovala ZUŠ Spišská Nová Ves. Zo súťaže si priniesli krásne strieborné pásmo. Srdečne BLAHOŽELÁME!!! Ak sa chcete o súťaži dozvedieť viac, tak nech sa páči TU -  https://zussnv.sk/krajska-dychova-sutaz/11-rocnik-krajskej-klavirnej-sutaze/

- hneď nasledujúci deň vo štvrtok 27. apríla 2023 reprezentovali našu školu na 13. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne pán učiteľ Štefan Tkáč so žiakom Eliášom FUDALYM, odkiaľ si odniesli úžasné zlaté pásmo. BLAHOŽELÁME!!! Za klavírnu spoluprácu ďakujeme pani učiteľke Eve Fuchsovej. Viac o priebehu a výsledkoch súťaže sa dozviete na stránke ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa. TU - https://zusslokruzna9.edupage.org/a/celoslovenska-sutaz-saxofon

- a v piatok 28. apríla 2023  sa konali hneď dve súťaže. ZUŠ v Giraltovciach organizovala súťaž v hre na akordeóne "Akordeónový festival", na ktorom svoje majstrovstvo na tomto nástroji predviedli žiaci z triedy pani učiteľky Andrey Demjanovej. Chalani v silnej konkurencii získali Jakub ŠEBEŠ strieborné pásmo a Samuel TARASOVIČ zlaté pásmo. Srdečne BLAHOŽELÁME!!! Krásny úspech.

V ten istý deň sa súťažne spievalo aj na Súkromnom Konzervatóriu v Prešove, kde sa konala celoslovenská súťaž v speve populárnych a muzikálových piesní "Prešovský zlatý kľúčik" organizovaná CZUŠ sv. Mikuláša Prešov. Bol to deň, kde sa premlelo množstvo šikovných súťažiacich a odniesli sme si niekoľko zaujímavých podnetov a inšpirácií. V kategórii F - komorný spev sa predstavili žiačky z triedy pani učiteľky Zuzany Pulščákovej - Kristína SABOLOVÁ a Katarína ZACHARDALOVÁ, ktoré v klavírnej spolupráci s pani učiteľkou Sofiou Bakovou vyspievali krásne strieborné pásmo. BLAHOŽELÁME!!! ku krásnemu úspechu.

Všetkým súťažiacim a pedagógom BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu školy. 


A to ešte z ďaleka nekončíme. Prvý májový týždeň pokračujeme. Tak držte palce naším klavíristkám Lilien a Katke, ktoré vo štvrtok cestujú do Stropkova na súťaž "Stropkovská klavírna jar", speváčkam Kristínke a Dorothee na speváckej súťaži Petra Dvorského v Košiciach a na súťaži "Prešovská cimbalová struna" sa predvedie aj naša malá šikovná cimbalistka Emka. DRŽÍME PALCE!!! Nech sa Vám darí!!!

* V stredu 05. apríla 2023, tesne pred Veľkonočnými prázdninami, stihli naši huslisti ešte odbehnúť do Košíc na 8. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch, ktorú organizovala ZUŠ Bernolákova. Žiačky, ktoré na súťaž pripravila pani učiteľka Svetlana Beriša, získali ohromný úspech. Terézia SOKOLOVÁ si priniesla zlaté pásmo a Karolína MIKITOVÁ bronzové pásmo. Za výbornú klavírnu spoluprácu vďačíme pani učiteľke Patricii Džalaiovej.

* V piatok 03. marca 2023 sa na 8.ročníku súťažnej prehliadky Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch s názvom "Zahrajme si pre radosť" zúčastnili žiaci z triedy pani učiteľky R. Zgolovej a pána učiteľa Š. Tkáča. Za klavírnu spoluprácu ďakujeme pani učiteľke E. Fuchsovej a pani učiteľke P. Džalaiovej.

Vyhodnotenie:

x             Zlaté pásmo:                      Ester FUDALYOVÁ /klarinet/

                                                    Sebastian FÄHNDRICH /saxofón/

                                                    Eliáš FUDALY /saxofón/

x             Strieborné pásmo:             Veronika MIKOLAJOVÁ /klarinet/

x             Bronzové pásmo:              Tamara HIRKOVÁ /priečna flauta/

 

* A hneď ďalší deň, t.j. v sobotu 04. marca 2023 sa na Cirkevnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove konal 5.ročník súťažnej prehliadky Prešovského kraja v  sólovej hre na husliach žiakov základných umeleckých škôl  "E, A, D, G". Žiaci z tried pani učiteľky S. Beriši, D. Čurovej a pána učiteľa F. Lipku spolu s výbornou klavírnou spoluprácou pani učiteľky P. Džalaiovej ukázali svoje majstrovstvo a odniesli si krásne umiestnenia:x             Zlaté pásmo:                 Terézia SOKOLOVÁ

Ľubomír ŠEBEJ

Radovan RENNER

x             Strieborné pásmo:         Alicia GÁLLOVÁ

Karolína MIKITOVÁ

 

Našim šikovným žiakom a ich pedagógom BLAHOŽELÁME!!! A ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen seba, ale aj Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove. 

 Tešíme sa z Vašich úspechov a prajeme Vám ešte veľa vytrvalosti do ďalšej práce a v umeleckom raste.

Vedenie ZUŠ M. Moyzesa.