Pokyny k plateniu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom roku 2023/2024

  13. 9. 2022 ~ ~ prečítané 1369xRozhodnutie o výške mesačného príspevku nájdete tu: https://zusmm.sk/homepage/read?articleId=3541


Platbu realizujte bezhotovostne na príjmový účet školy:  SK07 7500 0000 0040 0809 6180

 v 3 splátkach

za mesiace   IX. – XII.                                 termín:  do 20.10.2023

za mesiace     I. – III.                                   termín:  do 20.02.2024

za mesiace   IV. – VI.                                  termín : do 20.05.2024

Do správy pre prijímateľa uveďte:  meno žiaka/meno učiteľa!!!


variabilný symbol:  20232024