Mládež spieva 2022

  20. 4. 2022 ~ ~ prečítané 305x            Boli to takmer dva roky „ticha“. Spevácke zbory, súbory, orchestre sa nestretávali, alebo len v obmedzenom režime. „Počítačové“ hodiny sa konečne premenili na živé, osobné stretnutia. Triedy, chodby, koncertné sály základných umeleckých škôl sú dnes plné tónov, melódií, smiechu, ruchu,... tešia sa z prítomností šikovných žiakov.

            30. marca 2022 sme prelomili bariéru a spevácke zbory našej ZUŠ-ky vyrazili skúsiť šťastie na krajskú súťaž detských a mládežníckych speváckych zborov – MLÁDEŽ SPIEVA 2022, vo Vranove nad Topľou. Keďže sme túto šancu, vycestovať a konečne si zaspievať na javisku, chceli využiť, tak sme sa odhodlane pustili do práce. Skúšky boli náročné, keďže situácia je stále všelijaká, a toho času na prípravu nebolo veľa. Ale nevzdávali sme sa. Žiaci obetovali svoj čas a prišli na sústredenia, ktoré sme zrealizovali dvakrát v ZUŠ, no taktiež musím vyzdvihnúť, že usilovne pracovali aj samostatne pomocou nahrávok.

            Príprava na veľký deň bola aj úsmevná, pretože okrem nacvičovania skladieb bolo potrebné doriešiť aj tie najmenšie detaily J (oblečenie, účesy, topánky, ...) Cestou bolo zaujímavé sledovať hlavných aktérov. Zatiaľ čo malí speváčikovia z prípravného speváckeho zboru SLÁVIČEK, boli netrpezliví, neposední a od nadšenia mali iskričky v očkách, tak veľkí speváci, zo speváckeho zboru SLÁVIK, pôsobili rozvážne, možno aj s malými obavami z neznámeho, že čo ich tam čaká.

            Všetci speváci vynaložili veľké úsilie. Počas celého súťažného vystúpenia bolo naozaj obdivuhodné sledovať u každého jedného žiaka sústredenosť, zanietenie a nadšenie, ktoré do spievania vložili. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – detské spevácke zbory a mládežnícke spevácke zbory. Každý z našich zborov si vo svojej kategórii vyspieval krásne strieborné pásmo, ktoré udelila odborná porota v zložení Mgr. Tatiány Švajkovej, PhD. a manželov Mgr. Varinských.

            Šikovným spevákom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove.  Na príprave súťažného repertoáru so spevákmi obidvoch zborov pracovala vedúca a dirigentka Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art. a naša „dvorná korepetítorka“, pani učiteľka Sofia Baková, DiS. art.. Sme vďační za túto príležitosť (po dvoch rokoch si znovu spoločne zaspievať) a ale aj za to, že sme to všetci spolu úžasne zvládli.

Nech sa nikdy nevytratí chuť pracovať a radosť zo spievania sa každým, aj tým najmenším úspechom znásobuje. Prajeme veľa úspechov do ďalšej práce.