Prezenčné vyučovanie od 10. januára 2022

  10. 1. 2022 ~ ~ prečítané 77x


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy M. Moyzesa 
oznamuje,
že od pondelka 10. januára 2022
bude prebiehať prezenčná forma vyučovania 
v plnom rozsahu.
Prezenčná výučba bude prebiehať v tanečnom, výtvarnom aj literárno-dramatickom odbore.
V hudobnom odbore okrem individuálnej výučby budú prezenčnou formou prebiehať aj hodiny hudobnej náuky, orchestrov, súborov a zborového spevu.