Zápis žiakov v školskom roku 2021/2022

  30. 8. 2021 ~ ~ prečítané 634x


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy

M. Moyzesa v Prešove

oznamuje,

že zápis žiakov v školskom roku 2021/2022

bude prebiehať

v dňoch 2. a 3. septembra 2021

od 10.00 hod do 12.00 hod.

a od 13.00 hod. do 18.00 hod.

 

 

Zápis na hodiny prípravného štúdia hudobného odboru a hudobnej náuky

 bude v budove na Baštovej ul. č. 23

v dňoch 2. a 3. septembra 2021.

 

 

Zápis na individuálne štúdium hudobného odboru

bude u jednotlivých triednych učiteľov 

podľa toho,na ktorom pracovisku bude prebiehať vyučovanie  -

v budove školy na Baštovej ul. č.23

a na elokovaných pracoviskách 

Štefánikova  č. 14

alebo Májové námestie č.1

v dňoch 2. a 3. septembra 2021.

 

 

Zápis žiakov na tanečný odbor

bude na elokovaných pracoviskách

Volgogradská 48 a Májové námestie č.1

v dňoch 2. a 3. septembra 2021.

 

 

Zápis žiakov na výtvarný odbor

bude na elokovaných pracoviskách

  Štefánikova 14 a Májové námestie č.1.

v dňoch 2. a 3. septembra 2021.

 

 

Zápis žiakov na literárno-dramatický odbor

bude na elokovanom pracovisku

Volgogradská 48

v dňoch 2. a 3. septembra 2021.

 

 

Prosíme rodičov a žiakov o dodržiavanie hygienických predpisov a usmernení kvôli pandémii koronavírusu.