Metodický deň s operným spevákom Petrom Mikulášom.

  17. 1. 2020 ~ ~ prečítané 689x


Dňa 20.12.2019 navštívil mesto Košice veľmi uznávaný operný spevák Peter Mikuláš, ktorý bol požiadaný riaditeľkou Štátneho konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, Anetou Hollou o krátku zastávku na škole a prednesenie seminára pre žiakov, učiteľov základných umeleckých škôl a konzervatórií. Počas metodického dňa povedal zopár slov ohľadom svojho účinkovania na opernej scéne a predviedol aj svoj bravúrny spevácky prejav v piesni a árii. Metodický deň pokračoval žiakmi z konzervatória, kde na nich poukazoval ako správne nakladať s technickou stránkou hlasu a hlavne ako pracovať a využívať interpretačné zručnosti.

Na konci poprial všetkým zúčastneným veľa umeleckých zdarov.

Aj my zo Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove, ďakujeme za pozvanie a obohatenie našich vedomostí. Bol to príjemne a efektívne strávený čas, v spoločnosti ľudí z "fachu".