Tanečný odbor

  11. 3. 2015 ~ ~ prečítané 8168x

Tanečný odbor vznikol na našej škole v r. 1952. Cieľom skúsených pedagógov je rozvíjať tanečné a hudobné cítenie talentovaných detí. Na tanečnom odbore žiaci študujú klasický,ľudový,moderný tanec,tanečnú prípravu,kreatívny tanec a tanečnú prax.

Našimi žiakmi sú deti predškolského veku až po dospelých.Používame osvedčenú metodiku vyučovania,zameriavame sa na pestovanie správneho držania tela,harmonický pohybový prejav,kladieme dôraz na technickú zdatnosť v jednotlivých predmetoch. Po absolvovaní 1.a 2.stupňa štúdia tanca sú žiaci dobre pripravení zvládnuť prácu v tanečných súboroch. Absolventi našej školy našli uplatnenie v tanečných amatérskych a profesionálnych súboroch alebo pokračovali v štúdiu na Konzervatóriu. Všetci žiaci tanečného odboru majú možnosť ukázať výsledky svojej práce na mnohých verejných podujatiach. Na tanečnom odbore sa deti učia tanec,umenie,ktoré im prináša do života krásu,prehlbuje ich tvorivé schopnosti,vnáša harmóniu do rozvoja celej osobnosti.