Prípravný spevácky zbor Sláviček

  16. 3. 2022 ~ prečítané 432x

Prípravný spevácky zbor SLÁVIČEK má pomerne krátku históriu. Pracuje pri Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove tretí školský rok, pod vedením Mgr. Zuzany Pulščákovej, DiS.art., ktorá ho aj založila.

Tento školský rok 2021/2022 sa prípravný spevácky zbor teší pomerne veľkému záujmu detí o spievanie. Učíme sa pracovať so správnou speváckou technikou, vzájomnému načúvaniu a spolupráci. Klavírne sprievody nám zabezpečuje pani učiteľka Sofia Baková, DiS.art.. Zároveň dávame priestor starším žiakom z klavírneho oddelenia, vyskúšať si korepetovanie speváckeho zboru.

Repertoár je plný veselých, vtipných detských piesni, prevažne v jednohlase a so sprievodom klavíra. Využívame hru na telo a rôzne zvukomalebné prvky. Každá skúška nás posúva dopredu. Deti si odnášajú nové skúsenosti a dobrú náladu. Zatiaľ sme nemali veľa príležitosti si vyskúšať spievanie pred publikom, ale veríme, že každá skúsenosť bude pre nás vzácna, zaujímavá a obohacujúca.