Archív

1 2
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2017 v PKO Prešov
22. 1. 2018      1009
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 18.12.2016 v PKO Prešov.
12. 12. 2017      806
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 22.6.2016 v PKO Prešov
28. 6. 2017      935
Absolventský koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 5.júna 2016 v sále PKO Prešov.
16. 6. 2017      944
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2016.
16. 6. 2017      1044
Jarný verejný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.4.2016 v PKO Prešov
3. 4. 2017      978
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2016 v PKO Prešov
27. 1. 2017      957
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.12.2015 v PKO Prešov.
20. 12. 2016      1065
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 15.6.2015 v PKO Prešov
24. 6. 2016      1082
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2015.
23. 2. 2016      1399
Deň otvorených dverí 25.3.2015
27. 4. 2015      1577
1 2