Archív

1 2
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2017 v PKO Prešov
22. 1. 2018      1107
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 18.12.2016 v PKO Prešov.
12. 12. 2017      902
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 22.6.2016 v PKO Prešov
28. 6. 2017      1028
Absolventský koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 5.júna 2016 v sále PKO Prešov.
16. 6. 2017      1038
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2016.
16. 6. 2017      1142
Jarný verejný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.4.2016 v PKO Prešov
3. 4. 2017      1074
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2016 v PKO Prešov
27. 1. 2017      1059
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.12.2015 v PKO Prešov.
20. 12. 2016      1167
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 15.6.2015 v PKO Prešov
24. 6. 2016      1183
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2015.
23. 2. 2016      1507
Deň otvorených dverí 25.3.2015
27. 4. 2015      1670
1 2