Archív

1 2
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 23.1.2019 v PKO Prešov
29. 1. 2020      631
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 16.12.2018 v PKO Prešov.
18. 12. 2019      649
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 17.6.2018 v PKO Prešov
24. 6. 2019      745
Absolventský koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 10.júna 2018 v sále PKO Prešov.
20. 6. 2019      762
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 16.5.2018 - 6.ročník.
27. 5. 2019      786
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 18.1.2018 v PKO Prešov
28. 1. 2019      781
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 10.12.2017 v PKO Prešov.
18. 12. 2018      818
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 25.6.2017 v PKO Prešov
19. 6. 2018      941
Absolventský koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 11.júna 2017 v sále PKO Prešov.
12. 6. 2018      855
Medzinárodný festival dychových orchestrov 20. - 21.5.2017
25. 5. 2018      931
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 11.5.2017 - jubilejný 5.ročník.
18. 5. 2018      950
Jarný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 2.4.2017 v PKO Prešov
19. 3. 2018      1186
1 2