Fotografie

1 2 3
Úspech našich tanečníkov
23. 3. 2023      223
Fašiangový interný koncert; 15. 2. 2023
15. 2. 2023      195
Februárový interný koncert; 1. 2. 2023
1. 2. 2023      170
Úspech na celoslovenskej súťaži MUSICA CAMERATA 2022
7. 12. 2022      384
Novembrový interný koncert; 16. 11. 2022
11. 11. 2022      438
Jesenný interný koncert, 26. 10. 2022
20. 10. 2022      353
Interné školské koncerty.
14. 6. 2022      452
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 19.5.2022 - 8.ročník.
24. 5. 2022      486
Interné školské koncerty.
9. 5. 2022      859
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 23.1.2020 v PKO Prešov
29. 1. 2020      1461
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 15.12.2019 v PKO Prešov.
18. 12. 2019      1322
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 20.6.2019 v PKO Prešov
24. 6. 2019      1519
1 2 3