Charakteristika

  19. 3. 2015 ~ prečítané 10108x

ZUŠ M.Moyzesa podporuje rozvoj talentu žiakov aj v rôznych školských kolektívnych zoskupeniach a súboroch, ktoré majú na našej škole dlhoročnú tradíciu.
Žiaci hudobného odboru majú možnosť rozvíjať svoje muzicírovanie v dychovom, sláčikovom orchestri, v orchestri bicích nástrojov, akordeónovom súbore, či v ľudovej hudbe. Žiaci zo speváckych tried majú uplatnenie v speváckom zbore. Tanečníci sa prezentujú vo FS Šariš a žiaci LDO v divadelnom súbore.