Spev

  10. 3. 2015 ~ prečítané 4228x

Spev je oddávna najprirodzenejší hudobný prejav človeka. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje vo vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov, v sólových, komorných i zborových skladbách.
Spievanie pre svoju ľahkú dostupnosť má široké pole spoločenského a výchovného uplatnenia. Vďaka univerzálnym funkciám je spev šancou, ktorú možno využiť na všestranný rozvoj osobnosti. Žiaci uplatňujú svoje poznatky aj v ďalších štúdiách na stredných a vysokých školách. Na našej škole sa vyučuje klasický spev, muzikálový a zborový spev. Žiaci účinkujú na rôznych kultúrnych podujatiach školy, mesta, zúčastňujú sa speváckych súťaží.

V súčasnosti na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove spev vyučujú títo pedagógovia:

 - Sylvia Bučková, DiS.art. - Baštová, Májové námestie 1;
 - Mgr.art. Pavol Frištyk - Baštová;
 - Mgr. Lucia Novotná -  Májové námestie 1;
 - Mgr. Zuzana Pulščáková - Baštová.