Klavír

  28. 10. 2021 ~ prečítané 1539x

Klavírne oddelenie patrí medzi najstaršie oddelenie na škole s najväčším počtom učiteľov a žiakov.

Klavír patrí medzi najpreferovanejšie hudobné nástroje, pretože predstavuje prirodzený vstup detí do sveta hudby. Aj napriek moderným trendom nahradiť ho elektronickými hudobnými nástrojmi patrí hra na ňom k najpopulárnejším vyučovacím disciplínam ZUŠ pre široké možnosti svojho využitia – ako sólový nástroj, ako súčasť rozmanitých súborov, komornej hry či ako súčasť orchestra.

Vyučovanie hry na klavíri prebieha individuálnou formou. Spočíva predovšetkým v umení individuálneho prístupu k žiakovi a odhalení jeho talentu a jeho „skrytých možností“. Verejné vystupovanie žiakov klavírneho oddelenia je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ, pretože je potrebné pre rozvoj ich osobností, hudobných schopností a talentu. Je to možnosť prezentácie interpretačných zručností a dáva zmysel všetkým snaženiam. Rozvíja hudobné schopnosti a hudobnosť žiaka. Je príležitosťou deliť sa o radostný pocit z hry so svojimi poslucháčmi, prezentovať úsilie a prácu, motivovať k dosahovaniu kvalitnejších zručností v hre na nástroji, zažiť úspech, získať široký rozhľad hudobníka.

Žiaci klavírneho oddelenia pravidelne vystupujú na interných a verejných koncertoch, získavajú popredné umiestnenia a ocenenia na súťažiach v sólovej hre, v štvorručnej hre, v komorných telesách, účinkujú pri korepetíciach, v kapelách aj v školskom orchestri. Niektorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriach a vysokých školách.                                                                       

Od roku 1992 sa na škole vyučuje aj hra na organe. Naši organisti sa tiež zúčastňujú koncertov, súťaží a mnohí pokračujú aj v štúdiu na konzervatóriach. Vo veľkej miere sa uplatňujú ako chrámoví organisti.

Hra na klavíri sa vyučuje v hlavnej budove ZUŠ M.Moyzesa na Baštovej ulici č.23, ďalej na elokovaných pracoviskách ZUŠ na Štefánikkovej ulici č.14 a Májovom námestí 1 - sídl. Sekčov. 

Pedagógovia hry na klavíri: - Danica Verčimáková, DiS.art. 

                                            - Valéria Hricovová, DiS.art.

                                            -  Bc. Sofia Baková, DiS.art. 

                                            - Fatima Danišovská, DiS.art.

                                            - Martina Kollárová

                                            - Mgr. Miroslava Hrabovská, DiS.art.

                                            - Bc. Eva Fuchsová, DiS.art. 

                                            - Eva Gáborová, DiS.art.

                                            - Mgr. Mária Repková, DiS.art.

                                            - Ľuboslava Stachová, DiS.art.


Hra na organe sa vyučuje iba v hlavnej budove ZUŠ M. Moyzesa na Baštovej ulici č. 23.

        Klavíry | PETROF, spol. s r.o.Digitálny elektronický kostolný organ Ahlborn PRAELUDIUM 227 |  www.audioweb.skSúvisiace články:

KLAVÍRNY KONCERT SKPO, 13.10.2023