Gitara

  17. 3. 2015 ~ prečítané 4819x

Gitara je dlhodobo obľúbenou súčasťou štúdia na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove. Tešia sa jej prevažne chlapci, ale aj dievčatá. Je pravdou, že gitara sa v súčasnosti stáva najdostupnejším hudobným nástrojom z pohľadu veľkosti, váhy a hlavne ceny. Z toho dôvodu je o štúdium hry na gitare veľký záujem. Treba poznamenať, že záujem rastie aj kvôli gitarovému orchestru, kde majú možnosť deti hrať popri hlavnom nástroji od tretieho ročníka. Pre talentovanejších aj skôr.

       Na našej škole chodia deti na gitaru rôznych vekových skupín. Od prípravky až po pokročilých či dospelých záujemcov. Vieme zohľadniť okolnosti /ak je to nevyhnutné/ , aby každý záujemca sa cítil príjemne a pohodlne a zároveň z našej strany, aby bol hudobne vzdelaný ako v hudobnej teórii, tak aj na gitare.

Na štúdium sa môžu prihlásiť deti najlepšie od 6 rokov. Gitaru na našej škole vyučujú  príjemní a vo svojom odbore vzdelaní pedagógovia s príjemnou dávkou humoru, ktorá motivuje deti k úprimnej snahe sa zdokonaľovať. A tým dávajú gitare nový rozmer.  Pestrosť repertoára  pri hre na gitare  je zaručená s ohľadom aj na etnickú kultúru. 

Hra na gitare sa vyučuje v hlavnej budove ZUŠ M.Moyzesa na Baštovej ulici č. 23, ďalej na elokovaných pracoviskách ZUŠ na Štefánikovej ulici č.14 a Májovom námestí 1- sídl.Sekčov. 

Pedagógovia hry na gitaru: - Mgr. Miroslav Humeník, DiS.art

                                            - Antonín Horkel, DiS.art.

                                            - Mgr.art. Pavol Frištyk, DiS.art.

                                            - František Godla, DiS.art.

                                            - Ing. Lukáš Valkučák, DiS.art.

                                            - Jaroslav Piskor, DiS.art.