Akordeón

  10. 3. 2015 ~ prečítané 3972x

Akordeón ako hudobný nastroj má široké uplatnenie v hudobnej sfére.

Akordeón je jedným z najmladších hudobných nástrojov. Medzi širokou škálou iných nástrojov je neomysliteľnou súčasťou našej školy, nástroj, ktorý sa stále teší svojej veľkej obľube aj v rámci ľudových piesní. 

v súčasnosti však je už aj rovnocenným inštrumentom v oblasti vážnej (klasickej) hudby, kde pri moderných skladbách prináša nové zaujímavé zvukové možnosti oproti iným hudobným nástrojom. I keď zriedkavejšie, ale predsa ho môžeme počuť aj v hudbe džezovej.

Keďže patrí do skupiny klávesových hudobných nástrojov, jeho výhodou je, že hráči sa v prípade záujmu pomerne rýchlo a jednoducho dokážu adaptovať na hru na elektronických klávesových nástrojoch, ktoré sú nepostrádateľné v populárnej a v modernej džezovej hudbe

Počas štúdia majú žiaci okrem sólovej hry možnosť hrať aj v komorných zoskupeniach a v orchestri. Pre záujemcov sa ponúka aj možnosť uplatnenia vo folklórnom súbore.

Žiaci môžu študovať hru na klávesový, ale aj gombíkový akordeón, zapájať sa do rôznych akordeónových súťaží školských, regionálnych, ale aj celoslovenských.

tým, že na hudobných školách sa preferuje individuálne vyučovanie, môže sa učiteľ venovať každému dieťaťu samostatne, rozvíjať jeho osobité nadanie, formovať jeho osobnosť. Učitelia akordeónového oddelenia sú plne kvalifikovaní, svojimi vedomosťami a dlhodobou praxou plne rozvíjajú hudobné nadanie a talent u detí, čo sa prejavuje úspechmi na rôznych súťažiach, či kultúrnych podujatiach organizovaných školou, mestom a prijímaním našich žiakov na konzervatória.

Hru na akordeóne na Baštovej vyučuje Mgr.Andrea Demjanová, Anna Geciová  Mgr.art. Róbert Džupin.