Sláčikový orchester Arco

  23. 3. 2015 ~ prečítané 3054x

Orchestrálna hra má na našej škole vyše štyridsaťročnú tradíciu. V minulosti viedlo veľký sláčikový orchester mnoho vynikajúcich pedagógov.

Začiatky orchestra siahajú do roku 1954. Jeho zakladateľom a prvým dirigentom

bol Ján Pöschl. Medzi najvýznamnejších pedagógov, ktorí viedli tento orchester, patria p.

Kissóci, p. M. Kafluk a p. J. Macala.

Pod ich vedením bol orchester viackrát laureátom celoslovenských súťaží orchestrov

a medzinárodných prehliadok.

V rokoch 2007 až 2017 bola dirigentkou orchestra p. S. Beriša.

V súčasnosti orchester vedie p. J. Bilaničová.

Členmi orchestra sa stávajú žiaci od 1.ročníka 2. časti, až do ukončenia štúdia.

Dnes má orchester 30 členov, ktorí sú rozdelení do sekcie 1., 2., 3. huslí, violončiel

a kontrabasov.

Repertoár tvorí zväčša klasická hudba ale aj úpravy svetovej populárnej

a filmovej hudby. Orchester sa prezentuje na koncertoch školy a podujatiach mesta Prešov.

Spolupracuje so sólistami a je súčasťou aj symfonického orchestra.

Náš sláčikový orchester dáva mladým umelcom možnosť rozvíjať techniku, výrazovosť a muzikálnosť, ale hlavne hrať pre radosť všetkých poslucháčov.