Akordeonový súbor

  10. 3. 2015 ~ A. Demjanová prečítané 2721x

Akordeónový súbor


Akordeónový súbor ma na ZUŠ M. Moyzesa dlhoročnú tradíciu. Jeho existencia a kvalita závisela od počtu žiakov i učiteľov. V dnešnej dobe pracuje akordeónový súbor pod vedením p. uč. A. Demjanovej.

Cieľom  súboru je zapojiť a nadchnúť žiakov pre spoločné muzicírovanie a rozvíjať tak ich muzikálnosť, hudobnú pohotovosť, upresňovať rytmické a výrazové cítenie. Repertoár súboru je rôznorodý, v jeho podaní si môžete vypočuť skladby vážnej hudby ( barok, romantizmus, 20.stor.), skladby tanečného či ľudového žánru. Súbor spolupracuje aj s inými hudobnými oddeleniami školy.

Súbor vystupuje na verejných koncertoch školy a na kultúrnych podujatiach poriadaných mestom Prešov.