Rada školy

  18. 3. 2015 ~ prečítané 3670x


Rada školy

  

Za pedagogických zamestnancov:

Jana Bilaničová, DiS. art. -   predsedníčka

Filip Lipka, DiS. art.

 

Za nepedagogických zamestnancov: 

Edita Palenčárová

 

Za zriaďovateľa – mesto Prešov:


 

Za rodičov: