Umelecká rada

  6. 10. 2017 ~ prečítané 2675x

Umeleckú radu školy tvoria vedúci predmetových komisií jednotlivých umeleckých odborov a oddelení. Pôsobí ako poradný orgán riaditeľa školy v otázkach udržiavania a zvyšovania umeleckej úrovne školy.

 

Umelecká rada školy

 

Mgr. Ján Bak, DiS.art.  –  oddelenie dychových  a bicích nástrojov

Jana Bilaničová, DiS. art.  –  hudobná náuka
Dagmar Čurová, DiS.art.  –  s
láčikové oddelenie 
Mgr. Andrea Demjanová   –  a
kordeónové a keyboardové oddelenie
Mgr. Miroslav Humeník, DiS.art.  –  
gitarové a cimbalové oddelenie

Danica Verčimáková, DiS.art.  –  klavírne oddelenie
Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS.art.  –  s
pevácke oddelenie

Mária Lacová  –  tanečný odbor, literárno-dramatický odbor
Mgr. Silvia Girová –  výtvarný odbor