Výtvarný odbor

  15. 3. 2015 ~ prečítané 6831x

Výtvarný odbor začal svoju činnosť na našej škole v školskom roku 2006/2007. V začiatkoch svojej činnosti mal odbor len jeden ateliér. No v súčastnosti, s rastúcim záujmom o tento odbor, má škola ateliéry tri, ktoré navštevuje okolo 100 žiakov vo veku od 5 do 18 rokov.

Okrem osvojovania si základných techník, sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami. Snahou pedagógov je vychovať  tvorivé osobnosti, schopné hľadať vlastné cesty k rešeniu výtvarných úloh, osobnosti citlivé a vnímavé na výtvarné podnety. Mnohí žiaci tohto odboru si vyberajú pre ďalšie štúdium školy s výtvarným zameraním. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú regionálných, celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Na škole úspešne prebieha aj medziodborová činnosť.