Februárový interný koncert; 1. 2. 2023

  1. 2. 2023 ~ ~ prečítané 171x

Školský rok 2022/2023 je v polovici. Prvý polrok nám ubehol ako voda a dnes (t.j. 1.2.2023) vykročíme do druhej polovice slávnostne a presne tak, ako sa na umeleckú školu patrí - Interným školským koncertom našich šikovných žiakov.

Koncertná sála plná nedočkavých poslucháčov dýchala príjemnou atmosférou. Všetci umelci bez rozdielu, či sú malí a či veľkí, či vystupovali po prvý krát, alebo majú za sebou tých vystúpení viac sa tešili, že majú v hľadisku niekoho, kto ich prišiel podporiť, povzbudiť a za ich umelecký výkon odmeniť potleskom. A každý kto mal možnosť prísť na tento koncert, nám dá určite za pravdu, že to boli naozaj krásne a kvalitné výkony. Za čo patrí veľké poďakovanie šikovným žiakom a ich pedagógom. Krajší vstup do druhého polroka sme si hádam ani nemohli priať. Celú atmosféru koncertu umocňovali moderátorské vstupy Ester Fudalyovej, ktorá okrem toho že je veľmi šikovnou klarinetistkou, je aj žiačkou literárno-dramatického odboru. 

Tak ako bol krásny a úspešný tento koncert, prajeme všetkým žiakom, pedagógom, ale aj rodičom, aby bol úspešne zvládnutý aj druhý polrok v tomto školskom roku.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami. A nemusí to byť iba na koncerte;-) 

 

                                                                                                                                 Vaša ZUŠ-ka