Úspech na celoslovenskej súťaži MUSICA CAMERATA 2022

  7. 12. 2022 ~ ~ prečítané 385x

Dňa 25.11.2022 sa v Bratislave konala celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl MUSICA CAMERATA 2022, ktorej usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jána Albrechta.


Našu Základnú umeleckú školu M. Moyzesa reprezentovalo v 2. kategórii komorné trio v zložení Alžbeta GARBEROVÁ (zobcová flauta),  Ema MICHELČÍKOVÁ (husle) a Katarína GARBEROVÁ (klavír). V početnej konkurencii 24 komorných združení získalo trio umiestnenie v bronzovom pásme. Žiačky na súťaž pripravili p. uč. Dagmar ČUROVÁ, Danica VERČIMÁKOVÁ a Renáta ZGOLOVÁ.


Dievčatám a ich pedagógom blahoželáme ku krásnemu úspechu. A zároveň prajem, aby sa im darilo v ďalšom umeleckom napredovaní a boli súčasťou ešte mnohých zaujímavých projektov.