Jesenný interný koncert, 26. 10. 2022

  20. 10. 2022 ~ ~ prečítané 354x

Mesiac október je už dlhé roky výnimočný tým, že si uctievame starších, skúsenejších a ďakujeme im za všetko čo nás naučili, učia, za ich cenné rady, podporu i za skúsenosti, ktoré nám odovzdávajú. To však neznamená, že im máme byť vďační iba tento mesiac, kedy na nich myslíme častejšie, ale každý deň počas celého roka. Aj naša ZUŠ-ka pri tejto príležitosti pripravila program, ktorým sme 26. 10. 2022 otvorili koncertnú sezónu v tomto školskom roku 2022/2023.

V úvode koncertu pán riaditeľ Jozef Kakaščík privítal všetkých prítomných a špeciálnym prekvapením bolo poďakovanie pani Anne Geciovej a Valérii Hricovovej za výbornú dlhoročnú prácu nielen vo vedení školy, ale aj v pedagogickej činnosti a tak došlo k symbolickému odovzdaniu "štafety" súčasnej zástupkyni riaditeľa školy Zuzane Pulščákovej.

Koncert sa niesol vo veľmi príjemnej, prajnej atmosfére v preplnenej koncertnej sále. Z čoho máme obrovskú radosť. Poslucháči si vychutnávali každé jedno hudobné číslo, ktoré si pre nich pripravili žiaci so svojimi učiteľmi. Programom nás sprevádzala žiačka literárno-dramatického odboru Petra.

Tak ako spievali žiaci z prípravného speváckeho zboru SLÁVIČEK na začiatku koncertu "Dážď, dobrý dážď padá nám, z hôr nesie zvesť dolinám. Tá správa znie, slová má čarovné,..." , prajeme Vám dobré správy, čarovné slová a krásne chvíle, možno aj vďaka naším koncertom.

Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia s Vami.