Činnosť LDO ZUŠ M. Moyzesa – šk.r. 2017/2018

  4. 7. 2018 ~ ~ prečítané 1648x


Činnosť LDO ZUŠ M. Moyzesa – šk.r. 2017/2018

 

30. január 2018 – Michaela Gočová vystúpila na Hudobnom večierku klavírnej triedy M. Hrabovskej v Šarišskej galérii

Michaela Gočová – 1. m. na okresnej súťaži v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko

Mária Kočiščinová – 2. m. na okresnej súťaži Šaliansky Maťko

21. február 2018 – Michaela Gočová – 2. m. na krajskej súťaži Šaliansky Maťko

14. marec – okresná súťaž detskej dramatickej tvorivosti Tália 2018 – 1. m. s hrou v réžii M. Kuderjavej – Nové Bájkovo – postup na krajskú súťaž

22. marec – okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – Ella Babjáková – 1.kategória – 3.m. -  próza

Filip Kravec – 2. kategória – 2. m. - próza

Karin Štefaňáková – 3. kat. – 1. m. – próza – postup na kraj

23. marec – okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín – poézia

Mária Kočiščinová – 1. kat. – 1. m. – postup na kraj

Michaela Gočová – 3. kat. – 1. m. – postup na kraj

Martina Rusinová – 3. kat. – 2. m.

Tamara Benčová – 3. kat. – 2.m.

Viktória Dolinská – 3. kat. – 3.m.

6. apríl – okresná súťaž HK – 4. kategória

Magda Hrustičová – 1.m. – poézia – postup na kraj

Martin Huk – poézia – čestné uznanie

Zuzana Liptáková – 1.m. – próza – postup na kraj

Martina Lešková – 2.m. – próza – postup na kraj

19. apríl – krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov – zlaté pásmo s priamym postupom na celoslovenskú súťaž s hrou Nové Bájkovo

2. máj – krajská súťaž HK – poézia

Mária Kočiščinová – 1.kat. – 2.m.

Michaela Gočová – 3.kat. – 2.m. s postupom na celoslovenskú prehliadku HK v Dolnom Kubíne

Magda Hrustičová – 4.kat. – 2.m.

3.máj – krajská súťaž HK – próza

Karin Štefaňáková – 3.kat. – 2.m.

Martina Lešková – 4.kat. – 2.m.

Zuzana Liptáková – 4.kat. – 1.m. s postupom na celoslovenskú súťaž HK v Dolnom Kubíne

23. - 25. máj  - celoslovenská súťaž detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa – bronzové pásmo s hrou Nové Bájkovo

4.jún – celovečerné vystúpenie žiakov LDO v literárnej kaviarni Viola s názvom „Zhasnite svetlá,

vchádza poézia“

21. jún – celoslovenská prehliadka HK v Dolnom Kubíne – Michaela Gočová – 3.kat. – bronzové pásmo

22. jún – celoslovenská súťaž HK v Dolnom Kubíne – Zuzana Liptáková – 4.kat. – bronzové pásmo