Mimoškolské aktivity dychového oddelenia.

  29. 11. 2017 ~ ~ prečítané 1234x

Workshop so saxofonistom Ericom Marienthalom.
 Dňa 23.novembra 2017 sa pedagógovia a žiaci ZUŠ M.Moyzesa zúčastnili prednášky so svetoznámym interprétom hry na saxofóne - Ericom Marienthalom. Stretnutie zrealizovalo Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove. Lektor sa v prednáške venoval niekoľkým oblastiam, ktoré obohacoval s konkrétnym prevedením, prostredníctvom hrania na saxofóne a spestril ich so zážitkami zo svojej hudobnej praxe. Na prednáške sa zúčastnili i hráči či žiaci, ktorí sa nevenujú hre na saxofóne ale iným dychovým nástrojom. Avšak prednáška bola koncipovaná tak, že obohatila každého.
Workshopom boli žiaci, podľa ich slov, unesení.
Takéto, a podobné stretnutie motivuje žiakov k zvýšenej aktivite hry na nástroji.