Úspechy žiakov v čkolskom roku 2014/2015

  24. 2. 2016 ~ ~ prečítané 3650xÚspechy našich žiakov na súťažiach 
v školskom roku 2014/2015


Hudobný odbor

20.2.2015  -  súťaž v hre na dychové nástroje  Zahrajme si pre radosť na CZUŠ
                     sv. Mikuláša  v Prešove
                     Žiak  Merlin Erb z triedy p. uč. Kovaliča sa umiestnil v striebornom  
                     pásme

27.3.2015  -  Celoslovenský akordeónový  festival  v Giraltovciach 
                     V zlatom pásme  sa umiestnili žiaci Tomáš Vavrek  a Jakub Lipiner  
                      z triedy p. uč. Demjanovej, v striebornom pásme sa umiestnili žiaci 
                      Noemi  Pekľanská  a Šimon Palidrab z triedy p. uč. Demjanovej a Michal 
                      Sendža z triedy p. uč. Geciovej
 
31.3.2015  -  Prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard v Považskej Bystrici
                     Žiačka Barbora Lukáčová z triedy p. uč. Pulščákovej sa umiestnila 
                     v striebornom pásme

16.4.2015  -  Celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava. 
                     Žiačka Martina Kollárová z triedy p. uč. Verčimákovej sa umiestnila 
                     v zlatom pásme

17.4.2015  -  Celoslovenská súťaž v komornej hre Schneiderova Trnava
                     Sláčikové kvarteto v zložení  Gabriela Tverdíková, Lucia Demjanová,           
                     Terézia Palidrabová  a Monika Zitrická získalo  strieborné pásmo. 
                     Žiačky sú z tried p. uč. Čurovej, Kuchárovej a Bilaničovej

23.4.2015  -  3. ročník speváckej súťaže „Moyzesov slávik“ organizovaný našou ZUŠ 
                      Žiaci Lucia Petková a Jakub Benčo z triedy p. uč. Ljubimovej  
                      a  Eva Vavreková  z triedy p. uč. Pulščákovej získali strieborné pásmo.  
                      Alena Petková z triedy p. uč. Ljubimovej, Sára Dlugošová z triedy p. uč. 
                      Bučkovej a Noema Dubravská z triedy p. uč. Pulščákovej získali 
                      bronzové pásmo. 
                      Korepetície  p. uč. Repková a Borzová 

 6.5.2015  -  regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach 
                    Žiačky Martina Kollárová a Klaudia Hanková z triedy p. uč. Verčimákovej 
                     sa umiestnili v zlatom pásme a získali cenu absolútneho laureáta súťaže

29.5.2015  -  festival komornej hry „Gelnický kľúč“
                     Sláčikové kvarteto v zložení  Gabriela Tverdíková, Lucia Demjanová, 
                     Terézia Palidrabová  a Monika Zitrická získalo zlaté pásmo a cenu 
                     riaditeľky školy. Žiačky sú z tried p. uč. Čurovej, Kuchárovej 
                     a Bilaničovej


Folklórny spev

20. 5.2015  -  Makovická struna  
                       Žiačka Dajana Novotná 1. miesto z triedy p. uč. Novotného

10.6.2015  -   okresné kolo súťaže Slávik Slovenska    
                      Žiačky Hannah Ňachajová  získala 1. miesto  v 1. kategórii a Dajana 
                      Novotná  1. miesto v 2.kategórii z triedy p. uč. Novotného


Literárno-dramatický odbor

11.3.2015 -  Dni s Táliou -  okresná súťaž detských a mládežníckych                                                   divadelných   borov  
                    Žiaci získali 2. miesto   

25.3.2015  -  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo (poézia)  
                     Žiaci Viktória Dolinská a Viliam Ďuraš získali  3. miesto,                                                           Michaela Gočová 2. miesto,
                      Martina Rusinová - 1. miesto s postupom  na krajské kolo

26.3.2015  -  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo (próza) 
                     Žiačka Linda Kravecová získala 2 miesto. 
                     Žiaci Samuel  Sedlačko  
                     a Zuzana  Liptáková 1. miesto s postupom  na  krajské kolo
     
16.4.2015  -  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo – stredoškoláci 
                     V poézii sa na 1. mieste umiestnila  Katarína  Šarníková,
                     v próze 1. miesto získala Berenika Zakarovská

24.4.2015  -  Hviezdoslavov Kubín  -  krajské kolo  v Starej Ľubovni
                     Na 2. mieste sa umiestnili žiačky Martina Rusinová 
                     a Zuzana Liptáková  
                     Samuel Sedlačko -  dostal diplom za výborný prednes.

29.4.2015  -  Hviezdoslavov Kubín  -  krajské kolo  stredoškoláci  
                     Žiačky Berenika Zakarovská 
                      a Katarína Šarníková získali 3.miesto.
                      Samuel Sedlačko a Zuzana Liptáková 
                      1.miesto s postupom na krajské kolo.