Literárno - dramatický odbor

  11. 3. 2015 ~ ~ prečítané 5122x

Literárno-dramatický odbor pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove LDO pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove má svoje stále miesto v kontexte okresných, krajských a celoslovenských súťaží a radí sa medzi úspešné odbory v rámci celého Slovenska.

 Pravidelne sa zúčastňuje na prehliadkach organizovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave a na rozličných vystúpeniach  v našom meste. Detský súbor Zarambarimburáci sa viackrát predstavil na celoslovenkých prehliadkach Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne, či na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali. Naposledy na tejto celoštátnej prehliadke získal súbor 2. miesto s hrou Michaely Zakuťanskej Štuchni ma!  a bol nominovaný na divadelný festival s medzinárodnou účasťou Scénická žatva v Martine / august 20012/. Jeho členovia sú aj úspešní recitátori, reprezentujúci našu školu na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach / L. Demjanová, N. Kuková, M. Sabová, D. Novotný, S. Chovanec, A. Dušenková, Z. Rusňáková ai./

Mládežnícky divadelný súbor MAM, ktorý tvoria stredoškoláci – u nás študenti 2. cyklu je tiež úspešný. Protagonisti divadelného súboru MAM patria podľa viacerých odborníkov z hľadiska dramatickej predprípravy k najlepším kolektívom na Slovensku. Z ostatných úspechov súboru spomenieme Cenu poroty na celoslovenskej súťaži HK s hrou Kolomyjky v r. 2010, Cena za dramaturgiu na celoslovenskej súťaži EXIT 2010 s hrou Ľúbi-neľúbi,  v r. 2011 sme naštudovali hru PROTOKOL. V roku 2012 sme sa predstavili v Dolnom Kubíne s divadlom poézie  EUROSONG. Nateraz posledné predstavenie z produkcie MAMárov je hra Veroniky Frankovej Najlepší priateľ človeka.

Dlhoročná a systematická práca v tomto odbore priniesla aj výrazné úspechy v uplatnení našich absolventov. Z mnohých spomenieme Gabiku Marcinkovú – absolventka herectva na VŠMU v Bratislave, Veroniku Pavelkovú – divadelná réžia VŠMU, Lenku Dzadíkovú – divadelná veda VŠMU, Veroniku Koščovú-Husovskú – bábkoherectvo VŠMU, Erika Bošnáka –filmová réžia VŠMU, Matúša Krajňáka – filmová réžia Berlín, Janku Kovalčíkovú - absolventka herectva na VŠMU, Annu Rakovskú - absolventka herectva na VŠMU a mnohí iní. 

ČO PONÚKAME 

Prípravu na konzervatória a vysoké školy umeleckého smeru

Moderátorské kurzy – prípravu na vysoké školy so zameraním na masmediálne štúdiá

Príprava recitátorov a budúcich hercov

Účinkovanie v úspešných divadelných súboroch

Zážitkové učenie  a školu hrou

Rozvoj komunikatívnych zručností

Výborný kolektív detí a mladých ľudí pod odborným vedením skúsenej pedagogičky dramatickej výchovy v ZUŠ M. Moyzesa a Prešovskej univerzity  Márie Kuderjavej