Pokyny pre zákonných zástupcov - od 15.06.2020

  12. 6. 2020 ~ ~ prečítané 727x


Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov v súvislosti so začiatkom prezenčnej formy vyučovania v ZUŠ M. Moyzesa od 15.06.2020

 

 

-  účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná

-  vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu dohodnutého s triednym učiteľom

   a s potrebnými prestávkami na dezinfekciu

-  použitie rúška pre žiakov je povinné pri príchode do budovy školy a pri

   pohybe v priestoroch školy, pri vyučovaní nie je povinné

-  pri vstupe do budovy bude zabezpečená služba, ktorá bude dohliadať na

   povinnú dezinfekciu rúk, v prípade podozrenia na ochorenie žiak nebude

   vpustený do školy

-  zákonný zástupca žiaka nemá prístup do priestorov budovy  -  

   odprevadí žiaka iba ku vchodu do budovy školy

-  po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v budove školy

-  ak sa v priebehu výučby vyskytnú zdravotné problémy u žiaka, triedny učiteľ

   okamžite upovedomí zákonného zástupcu  a ten musí v čo najkratšom čase

   dieťa vyzdvihnúť

pred nástupom žiaka do školy je zákonný zástupca povinný vyplniť   

„Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“,

   ktoré odovzdá triednemu učiteľovi. V prípade, že toto vyhlásenie žiak

   neprinesie, nebude sa môcť zúčastniť vyučovania.

 

Tlačivo na „Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“ si stiahnite v priloženom dokumente

 

   

 Súbory na stiahnutie:

  Vyhlásenie        [ typ: docx, veľkosť: ] 14 kB