Informácia o obnovení prezenčnej formy vyučovania od 15.06.2020

  12. 6. 2020 ~ ~ prečítané 415x


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy M. Moyzesa

v Prešove

  oznamuje,

že na základe rozhodnutia zriaďovateľa

sa dňom 15. júna 2020

začína v škole prezenčná forma vyučovania.

 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zriaďovateľ vydáva

POKYNY

riaditeľom základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

 

Mesto Prešov vydáva pokyny v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020z 19.5.2020, č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020

S účinnosťou od 15. júna 2020.

Prevádzka škôl sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.

Základné umelecké školy si upravia prevádzkový čas podľa svojich možností a potrieb maximálne 10 hodín denne.