Oznam ohľadom klasifikácie žiakov ZUŠ na konci šk. r. 2019/2020.

  12. 5. 2020 ~ ~ prečítané 433x


Oznam na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

o klasifikácii v ZUŠ

(rozhodnutie z 28. 4. 2020).

 

Riaditeľ základnej umeleckej školy oznamuje plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, ktoré z vyučovacích predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri, práca v súbore).