Oznam o možnosti prihlásenia na štúdium v ZUŠ M. Moyzesa v šk.r. 2020/2021 - prihláška.

  29. 4. 2020 ~ ~ prečítané 950x


      Riaditeľstvo  Základnej umeleckej školy

       M. Moyzesa v Prešove, Baštová 23

 

oznamuje


všetkým záujemcom o štúdium 

v základnej umeleckej škole, 

že prijímacie skúšky

na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne

    od  24. augusta do 10. septembra 2020.


 Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť na tejto stránke.

 Vyplnenú prihlášku môžete doručiť  elektronicky, poštou alebo vhodiť do poštovej schránky v budove školy na Baštovej 23 

priebežne, najneskôr 

do 10. septembra 2020.

 

 

Na škole je možnosť študovať v štyroch umeleckých odboroch:

Ø hudobnom  /všetky hudobné nástroje a spev/

Ø tanečnom  /klasický, moderný a ľudový tanec/

Ø literárno-dramatickom

Ø výtvarnom

 

 

Do prípravného ročníka sú prijímané deti  od  šiestich rokov, výnimočné talenty aj mladšie.

Na niektoré hudobné nástroje môžu byť prijatí aj starší žiaci.

Pre dospelých uchádzačov o štúdium /aj študentov nad 18 rokov/ je možnosť štúdia formou Štúdia pre dospelých.

 

 

 Ak budú ohľadom prijímacích talentových pohovorov nové usmernenia MŠ SR, budeme

 vás včas informovať.       

 


Súbory na stiahnutie:

  Podmienky prijatia do ZUŠ M. Moyzesa        [ typ: pdf, veľkosť: ] 130 kB

  Prihláška na štúdium        [ typ: docx, veľkosť: ] 13 kB