Oznam o prerušení vyučovania

  9. 3. 2020 ~ ~ prečítané 391xOznamujeme rodičom a žiakom,

že na základe pokynu  odboru školstva,

kultúry a cestovného ruchu mesta Prešov

v súvislosti s opatreniami ohľadom

šírenia koronavírusu

nebude na 

Základnej umeleckej škole M. Moyzesa

prebiehať tento týždeň vyučovanie

v dňoch 10. - 13.  marca 2020

( utorok  -  piatok )

Jozef  Kakaščík

riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa