Zápis žiakov v školskom roku 2019/2020

  27. 8. 2019 ~ ~ prečítané 487x


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy

M. Moyzesa v Prešove

oznamuje:

 

zápis žiakov v školskom roku 2019/2020

bude v dňoch

2. a 3. septembra  2019

od 10.00 hod. do 12.00 hod.

od 13.00 hod. do 18.00 hod.

 

Všetci  žiaci hudobného odboru (okrem tých,  ktorí už absolvovali hudobnú náuku) majú zápis hudobnej náuky a prípravného štúdia v budove školy na Baštovej ul. č. 23.

Zápis na jednotlivé hudobné nástroje majú  na Baštovej ul. č. 23, alebo  na elokovaných pracoviskách ZUŠ M. Moyzesa na Štefánikovej ul. č. 14 a Májové námestie č. 1 (Sekčov) podľa toho u ktorého vyučujúceho sú zadelení.

 

Žiaci výtvarného odboru  majú zápis na elokovaných pracoviskách ZUŠ M. Moyzesa na Štefánikovej ul. č. 14, alebo  Májové námestie č. 1 (Sekčov) podľa toho u ktorého vyučujúceho sú zadelení.

 

Žiaci tanečného a literárno-dramatického odboru  majú zápis na elokovanom pracovisku ZUŠ M. Moyzesa na Volgogradskej ul. č. 48 (Sídl.III).