Archív

Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2017 v PKO Prešov
22. 1. 2018      18
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 18.12.2016 v PKO Prešov.
12. 12. 2017      38
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 22.6.2016 v PKO Prešov
28. 6. 2017      117
Absolventský koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 5.júna 2016 v sále PKO Prešov.
16. 6. 2017      114
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2016.
16. 6. 2017      110
Jarný verejný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.4.2016 v PKO Prešov
3. 4. 2017      157
Novoročný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 24.1.2016 v PKO Prešov
27. 1. 2017      188
Vianočný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 7.12.2015 v PKO Prešov.
20. 12. 2016      222
Záverečný koncert žiakov ZUŠ M.Moyzesa 15.6.2015 v PKO Prešov
24. 6. 2016      303
Spevácka súťaž Moyzesov slávik 2015.
23. 2. 2016      362
Deň otvorených dverí 25.3.2015
27. 4. 2015      808