Klavír

  10. 3. 2015 ~ prečítané 3879x

Klavírne oddelenie patrí medzi najstaršie oddelenie na škole s najväčším počtom učiteľov a žiakov. V súčasnosti tu vyučuje 13 učiteľov.
Aj napriek moderným trendom nahradiť klavír elektronickými klávesovými nástrojmi, sú výsledky práce tohto oddelenia nadštandardné. Svedčia o tom popredné umiestnenia žiakov na domácich i medzinárodných súťažiach a prehliadkach, výrazné výkony na početných verejných koncertoch školy. Mnohí žiaci pokračujú v štúdiu aj na džezovom oddelení našej školy, konzervatóriách, vysokých školách, účinkujú ako korepetítori, spolupracujú s orchestrom školy, alebo účinkujú v kapelách populárnej hudby. Od roku 1992/1993 je súčasťou klavírneho oddelenia aj vyučovanie hry na organe pod vedením p. E. Konečnej. Naši organisti sa taktiež zúčastňujú koncertov, súťaží a mnohí pokračujú aj v štúdiu na konzervatóriách. Vo veľkej miere sa uplatňujú ako chrámoví organisti. Učitelia i žiaci klavírneho oddelenia svojimi korepetíciami výrazne podporujú prácu ostatných oddelení. Veľkou mierou prispievajú aj k utužovaniu vzťahov medzi partnerskými školami účasťou na ich koncertoch. Úroveň vyučovania sa zdokonaľuje využívaním novodobých foriem, efektívnosti a cieľavedomou orientáciou žiakov, čím sa klaviristi pričiňujú o vzornú reprezentáciu našej školy na vystúpeniach a podujatiach doma i v zahraničí.

Galéria: