Spevácky zbor

Spevácke oddelenie ZUŠ M. Moyzesa Prešov
2. 5. 2018      22
Komorný spevácky zbor Vocalis ZUŠ M. Moyzesa
10. 3. 2015      1140