Sláčikový orchester Arco

  23. 3. 2015 ~ prečítané 1355x

Orchestrálna hra má na našej škole vyše štyridsaťročnú tradíciu. V minulosti viedlo veľký sláčikový orchester mnoho vynikajúcich pedagógov.

Od roku 2007 vedie veľký sláčikový orchester pani učiteľka Svetlana Beriša.

Pod názvom „ARCO“ účinkuje orchester od roku 2012 – arco znamená ťahať sláčikom.

V súčasnosti má  „ARCO“  25 členov. Tvoria ho hráči prvých, druhých a tretích huslí, violončiel a kontrabasov. Týždenne má orchester jednu 90 minútovú skúšku.

Repertoár je veľmi bohatý -  od klasickej hudby až po populárnu. Hráme napríklad v rôznych úpravách skladby známych svetových skupín (ABBA, Beatles, Leonard Cohen atď.).

V rokoch 2012 – 2014 spolupracoval orchester s národným mládežníckym orchestrom VIRTUOSO, ktorý bol  založený nadáciou HB – REAVIS. Cieľom tohto orchestra bolo spojiť najtalentovanejších žiakov základných umeleckých škôl z každého kraja Slovenska.    

Orchester „ARCO“ reprezentuje školu školských koncertoch  a na rôznych  podujatiach organizovaných mestom Prešov. Pri svojom účinkovaní spolupracuje so sólistami a

 so speváckym zborom našej školy.

Cieľom Veľkého sláčikového orchestra „ARCO“ je zdokonaľovať techniku a výrazovosť hry u žiakov, naučiť ich súhre, rozvíjať  muzikálnosť, ale hlavne hrať pre radosť, nielen svoju, ale aj  všetkých poslucháčov.