Umelecká rada

  18. 3. 2015 ~ prečítané 935x

Umeleckú radu školy tvoria vedúci predmetových komisií jednotlivých umeleckých odborov a oddelení. Pôsobí ako poradný orgán riaditeľa školy v otázkach udržiavania a zvyšovania umeleckej úrovne školy.Umelecká rada školy


Mgr. Ján Bak    oddelenie dychových  a bicích nástrojov

Jana Bilaničová    hudobná náuka
Dagmar Čurová    sláčikové oddelenie
Mgr. Andrea Demjanová    akordeónové a keyboardové oddelenie

Mgr. Miroslava Hrabovská    výtvarný odbor
Bc. Jana Hricenková    gitarové a cimbalové oddelenie

Valéria Hricovová    klavírne oddelenie
Mária Lacová    tanečný odbor, literárno-dramatický odbor
Mgr. Zuzana Pulščáková    spevácke oddelenie