Zamestnanci školy

  16. 10. 2018 ~ prečítané 3938x


Zamestnanci školy

v školskom roku 2018/2019

 

 

 

Vedenie školy:

Riaditeľ:  Jozef Kakaščík   -   dychové nástroje

Zástupca riaditeľa:  Valéria Hricovová   -  klavír

                             Štefan Kovalič    -   dychové nástroje

 


Pedagogickí zamestnanci:

  1. Bak Ján  -  dychové nástroje

  2. Baran Juraj   -   gitara

  3. Beriša Svetlana  -  husle 

  4. Bilaničová Jana  -  violončelo, hudobná náuka   

  5. Borzová Sofia  -  klavír, korepetície

  6. Bučková Sylvia  -  spev, keyboard 

  7. Čopová Sára  -  korepetície

  8. Čurová Dagmar  -  husle       

  9. Demjanová Andrea  -  akordeón 

10. Džalaiová Patrícia   -  korepetície                          

11. Džamová Darina  -  klavír 

12. Ďurišová Tatiana  -  klavír, keyboard 

13. Frištyk Pavol  -  kontrabas, gitara

14. Fuchsová Eva  -  klavír, korepetície

15. Gáborová Eva  -  klavír 

16. Geciová Anna  -  akordeón 

17. Girová Silvia  -  výtvarný odbor

18. Gliganič Viktor  -  husle, hudobná náuka                        

19. Godla František  -  gitara                    

20. Horkel Antonín  -  dychové nástroje, gitara

21. Hrabovská Miroslava  -  klavír, hudobná náuka, korepetície 

22. Humeník Miroslav -  gitara    

23. Jurčová Kristína  -  klavír  

24. Kaščáková Oľga  -  husle

25. Kentošová Zuzana  -  korepetície TO 

26. Kovaľ Kakaščíková Martina   -   tanečný odbor                

27. Kuderjavá Mária  -  literárno-dramatický odbor 

28. Lacko Lukáš   bicie nástroje                    

29. Lacová Mária  -  tanečný odbor                               

30. Lipka Filip  -  husle                  

31. Mamrillová Henrieta  -  klavír

32. Migášová  Klaudia   -   husle

33. Novotný František  -  tanečný odbor 

34. Novotný Jakub  -  korepetície TO, ľudová hudba

35. Novotný Matúš   -   spev, hudobná náuka

36. Pulščáková Zuzana  -  spev, keyboard, klavír      

37. Repková Mária  -  klavír, keyboard, organ, korepetície

38. Šechná Eva   -   klavír 

39. Šimoňáková Tatiana  -  cimbal

40. Šoltis Štefan  -  výtvarný odbor  

41. Tkáč Štefan  -  dychové nástroje 

42. Valkučák Lukáš  -  gitara

43. Verčimáková Danica  -  klavír 

44. Zgolová Renáta  -  dychové nástroje 

45. Žáková Milena  -  výtvarný odbor

 

 

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. Slávka Kollárová  -  hospodárka

2. Edita Palenčárová  -  PaM 

3. Mária Dreveňáková  -  školníčka, upratovačka

4. Mária Gromanová   -  školníčka, upratovačka

5. Eva Kreheľová  -  upratovačka

6. Jozef Tomaščík  -  kurič, údržbár