Zamestnanci školy

  6. 10. 2017 ~ prečítané 1097x


Zamestnanci školy

v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Vedenie školy:

Riaditeľ:  Jozef Kakaščík   -   dychové nástroje

Zástupca riaditeľa:  Valéria Hricovová   -  klavír

                             Štefan Kovalič    -   dychové nástroje

 


Pedagogickí zamestnanci:

  1. Bak Ján  -  dychové nástroje

  2. Baran Juraj   -   gitara

  3. Beriša Svetlana  -  husle 

  4. Bilaničová Jana  -  violončelo, hudobná náuka 

  5. Bocko Tomáš  -  bicie nástroje                    

  6. Boroš Peter  -  husle

  7. Borzová Sofia  -  klavír

  8. Bučková Sylvia  -  spev, keyboard 

  9. Čurová Dagmar  -  husle       

10. Demjanová Andrea  -  akordeón 

11. Dudová Zuzana  -  dychové nástroje                          

12. Džamová Darina  -  klavír 

13. Ďurišová Tatiana  -  klavír, keyboard 

14. Frištyk Pavol  -  kontrabas, gitara

15. Fuchsová Eva  -  klavír

16. Gáborová Eva  -  klavír 

17. Ganzerová Klára  -  klavír                              

18. Geciová Anna  -  akordeón 

19. Girová Silvia  -  výtvarný odbor

20. Gliganič Viktor  -  husle, hudobná náuka                        

21. Godla František  -  gitara                    

22. Horkel Antonín  -  dychové nástroje, gitara

23. Hrabovská Miroslava  -  klavír, hudobná náuka 

24. Humeník Miroslav -  gitara    

25. Juskaničová Mária  -  klavír  

26. Kaščáková Oľga  -  husle

27. Kentošová Zuzana  -  korepetície TO                 

28. Kuderjavá Mária  -  literárno-dramatický odbor 

29. Lacová Mária  -  tanečný odbor                               

30. Lipka Filip  -  husle                  

31. Mamrillová Henrieta  -  klavír

32. Michaliková Lenka  -  spev, hudobná náuka 

33. Novotný František  -  tanečný odbor 

34. Novotný Jakub  -  korepetície TO, ľudová hudba

35. Pulščáková Zuzana  -  spev, keyboard, klavír      

36. Repková Mária  -  klavír, keyboard, organ 

37. Šimoňáková Tatiana  -  cimbal

38. Šoltés Tomáš  -  husle

39. Šoltis Štefan  -  výtvarný odbor  

40. Tkáč Štefan  -  dychové nástroje 

41. Valkučák Lukáš  -  gitara

42. Varcholová Rozália  -  husle         

43. Verčimáková Danica  -  klavír 

44. Zgolová Renáta  -  dychové nástroje 

45. Žáková Milena  -  výtvarný odbor

 

 

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. Slávka Kollárová  -  hospodárka

2. Edita Palenčárová  -  PaM 

3. Mária Dreveňáková  -  školníčka, upratovačka

4. Mária Gromanová   -  školníčka, upratovačka

5. Eva Kreheľová  -  upratovačka

6. Jozef Tomaščík  -  kurič, údržbár