Zamestnanci školy

  20. 10. 2015 ~ prečítané 2448x Zamestnanci školy

v školskom roku 2016/2017

 

 

 

Vedenie školy:

Riaditeľ:     Jozef Kakaščík, DiS. art.   -   dychové nástroje

Zást. riad.:  Valéria Hricovová, DiS. art.   -  klavír

                 Štefan Kovalič, DiS. art.    -   dychové nástroje

 


Pedagogickí zamestnanci:

  1. Bak Ján  -  dychové nástroje

  2. Balčák Pavol  -  bicie

  3. Baran Juraj   -   gitara

  4. Beriša Svetlana  -  husle 

  5. Bilaničová Jana  -  violončelo, hudobná náuka                       

  6. Boroš Peter  -  husle

  7. Borzová Sofia  -  klavír

  8. Bučková Sylvia  -  spev, keyboard 

  9. Čurová Dagmar  -  husle       

10. Demjanová Andrea  -  akordeón                            

11. Džamová Darina  -  klavír 

12. Ďurišová Tatiana  -  klavír, keyboard 

13. Frištyk Pavol  -  kontrabas, gitara

14. Fuchsová Eva  -  klavír

15. Gáborová Eva  -  klavír                      

16. Ganzerová Klára  -  klavír                              

17. Geciová Anna  -  akordeón    

18. Gliganič Viktor  -  husle, hudobná náuka                        

19. Horkel Antonín  -  dychové nástroje, gitara

20. Humeník Miroslav -  gitara    

21. Hrabovská Miroslava  -  klavír, výtvarný odbor 

22. Juskaničová Mária  -  klavír  

23. Kaščáková Oľga  -  husle

24. Kentošová Zuzana  -  korepetície TO                 

25. Kuderjavá Mária  -  literárno-dramatický odbor 

26. Lacová Mária  -  tanečný odbor                               

27. Lipka Filip  -  husle                  

28. Ljubimová Jana  -  spev                        

29. Mamrillová Henrieta  -  klavír

30. Mertinková Monika   -   gitara

31. Michaliková Lenka  -  spev, hudobná náuka 

32. Novotný František  -  tanečný odbor 

33. Novotný Jakub  -  korepetície TO

34. Petrová Barbora  -  cimbal

35. Pulščáková Zuzana  -  keyboard, klavír, spev       

36. Repková Mária  -  klavír, keyboard 

37. Semanová Ľuboslava -  dychové nástroje, hudobná náuka

38. Šoltis Štefan  -  výtvarný odbor  

39. Tkáč Štefan  -  dychové nástroje 

40. Valkučák Lukáš  -  gitara

41. Varcholová Rozália  -  husle         

42. Verčimáková Danica  -  klavír 

43. Zgolová Renáta  -  dychové nástroje 

44. Žáková Milena  -  výtvarný odbor

 

 

 Nepedagogickí zamestnanci:

1. Ing.Slávka Kollárová  -  hospodárka

2. Edita Palenčárová  -  PaM 

3. Mária Dreveňáková  -  školníčka, upratovačka

4. Mária Gromanová   -  školníčka, upratovačka

5. Eva Kreheľová  -  upratovačka

6. Jozef Tomaščík  -  kurič, údržbár