Lit. - dram. odbor

Činnosť LDO ZUŠ M. Moyzesa – šk.r. 2017/2018
4. 7. 2018      415
Stretnutie s literatúrou a divadelným umením - 4.6.2018 v literárnej kaviarni Viola.
7. 6. 2018      418
Úspešní absolventi LDO M.Moyzesa
7. 5. 2018      510
Dňa 19. apríla sa v Stropkove konala krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov
7. 5. 2018      581
Literárno - dramatický odbor
11. 3. 2015      3553