Lit. - dram. odbor

Stretnutie s literatúrou a divadelným umením - 4.6.2018 v literárnej kaviarni Viola.
7. 6. 2018      20
Úspešní absolventi LDO M.Moyzesa
7. 5. 2018      46
Dňa 19. apríla sa v Stropkove konala krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov
7. 5. 2018      45
Literárno - dramatický odbor
11. 3. 2015      2602